top of page

POLITIKA PRIVATNOSTI

VODITELJ OBRADE

 

Internetski portal Catering SC je u vlasništvu Studentskog centra Split, Cvite Fiskovića 3, Split, OIB: 25975412650 (u daljnjem tekstu Catering SC).

Catering SC posvećuje veliku važnost zaštiti osobnih podataka, a Politika privatnosti (u daljnjem tekstu Politika) uređuje postupanje s Vašim podacima prilikom korištenja naših usluga.

KOJE PODATKE PRIKUPLJAMO I KAKO?

 

Vaša privatnost nam je važna stoga prikupljamo samo podatke potrebne za:

 • pružanje usluge i podrške,

 • poboljšanje Vašeg korisničkog iskustva,

 • unaprjeđenje usluge i informiranje o novim uslugama koje smo razvili za Vas,

 • udovoljavanje zakonskih propisa.

 

Dajete nam podatke upisivanjem u forme kod korištenja usluga, automatski ih prikupljamo kad koristite Catering SC.

 

Prikupljamo podatke koje upisujete prilikom:

 • ispunjavanjem anketa, upitnika i ostalih online obrazaca,

 • komunikacije s drugim korisnicima kroz Catering SC poruke,

 • pružanja podrške, savjeta ili odgovora na prigovore,

 • drugih aktivnosti na Catering SC.

 

Pri tome prikupljamo ime i prezime, adresu, podatke za kontakt i ostale podatke koje upisujete.

 

Automatski možemo prikupiti i podatke koji su dostupni prilikom pristupa i korištenja Catering SC:

 • geolokaciju samo ako ste omogućili korištenje,

 • informacije o uređaju koji koristiš (model, identifikator uređaja, mobilna mreža i slično),

 • zapise o korištenju usluga koji mogu sadržavati IP adrese, vrijeme i trajanje pristupa, vrstu preglednika, način pristupa Catering SC stranicama, pregledane stranice ili korištene funkcionalnosti u mobilnoj aplikaciji, greške tijekom korištenja i slično,

 • sadržaj, vrijeme i trajanje telefonskog razgovora s Catering SC i telefonski broj s kojeg zovete,

 • koje usluge koristite, kada i na koji način.

 

Iz ostalih izvora:

 • od drugih korisnika (npr. komentari, ocjene, prijave zloupotreba i slično),

 • vanjskih partnera u opsegu pružene usluge

 

Zatražit ćemo od Vas posebno dopuštenje:

 • Catering SC usluge nisu namijenjene ako imate manje od 16 godina, ali za podatke koje prikupljamo ili obrađujemo ne možemo znati odnose li se na djecu. Savjetujemo svim roditeljima i skrbnicima da djecu poduče o tome kako sigurno i odgovorno postupati s osobnim podacima na internetu.

 

KAKO KORISTIMO VAŠE PODATKE?

 

Prikupljene podatke, kao i podatke koje saznamo kroz pružanje usluga, obrađujem samo u svrhu:

 • za koju su isti dani,

 • za koju ste dali privolu,

 • utemeljenu na pravnoj osnovi: mjerodavnim zakonskim propisom, legitimnim interesom ili Uvjetima korištenja.

 

Imate pravo:

 • znati koje Vaše osobne podatke imamo i obrađujemo,

 • zatražiti ispravak,

 • prenijeti svoje podatke i sadržaje,

 • odustati u bilo kojem trenutku od danih suglasnosti, djelomično ili u cijelosti.

 

Ako imate primjedbu vezano uz svoja prava, možete podnijeti pritužbu nadležnoj Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

 

Možemo koristiti Vaše osobne podatke kako bih:

 • Vam pružili informacije i pomoć,

 • Vam omogućili i olakšali korištenje Catering SC usluga i internetskog portala Catering SC

 • prilagodili sadržaj Vašim interesima,

 • proveli ankete i prilagodili se Vašim potrebama,

 • obavijestili Vas o novim uslugama i ažuriranjima usluga,

 • pružili informacije o događajima i posebnim ponudama Catering SC,

 • pružili informacije naših partnera koje Vas možda zanimaju,

 • spriječili prijevare ili druge zabranjene ili nezakonite aktivnosti,

 • zaštitili sigurnost i integritet Catering SC i Vaših podataka,

 • napravili poslovne i statističke analize i prema njima razvijali nove usluge i proizvode,

 • ispunili zakonske obaveze.

 

Ne iznajmljujemo niti posuđujemo popis korisnika ili osobne podatke korisnika trećim stranama.

Podatke koje smo anonimizirali ili agregirali, na način da Vas više ne možemo prepoznati kao određenu fizičku osobu ne smatramo osobnim podacima.

 

KAKO ŠTITIMO VAŠE PODATKE?

 

U potpunosti smo predani zaštiti podataka od neovlaštenog pristupa, odavanja ili brisanja, neovisno o mjestu pohrane ili obrade, ili formatu u kojem se nalaze.

Surađujemo s pouzdanim i stručnim partnerima koji su obavezni koristiti visoke standarde zaštite.

 

Primjenjujemo prepoznate standarde informacijske sigurnosti:

 • provodimo tehničke i organizacijske mjere zaštite temeljene na procjeni rizika,

 • provjeravamo prikupljanje informacija, pohranjivanje i načine obrade,

 • gdje je to moguće, podatke pseudonimiziramo i anonimiziramo,

 • testiramo organizacijske i tehničke mjere zaštite,

 • poduzimamo mjere koje mogu identificirati i /ili spriječiti neovlašteno prikupljanje i zloupotrebu osobnih podataka te umanjiti potencijalnu štetu.

 

Poduzimamo mjere kojima Vam želimo osigurati cjelovitost podataka i dostupnost sustava za obradu pri čemu u obzir uzimamo najnovija tehnološka dostignuća, a podatke pohranjujemo u visoko raspoloživim podatkovnim centrima.

Svjesni smo da ne postoji potpuno siguran sustav i da je sigurnost potrebno neprestano unapređivati.

 

S KIM DIJELIMO VAŠE PODATKE?

 

Samo s partnerima koji su u ugovornom odnosu i samo podatke neophodne za pružanje određenih usluga. Sve osobe koje imaju pristup Vašim podacima i naši partneri imaju obavezu čuvanja povjerljivosti u okviru ugovorenog odnosa, kao i provođenje organizacijskih i tehničkih mjera zaštite.

S korisnicima interneta i Catering SC, a možete sami odabrati koje osobne podatke želite javno objaviti na Catering SC ili razmijeniti s drugim korisnicima prilikom korištenja usluga Catering SC.

 

Treće strane obrađivat će Vaše podatke samo:

 • u svrhu pružanja usluga Catering SC kao što su: analize podataka, isporuke elektroničke ili zemaljske pošte, usluga korisničke podrške, provjere ispravnosti podataka i slično;

 • u svrhu pružanja usluga Catering SC kao što su: hosting, IT usluge, računovodstvene usluge i usluge odvjetnika, revizora i drugih savjetnika.

 

Ako su propisani zakonom u svrhu:

 • ispunjenja mjerodavnog zakona, podzakonskog akta ili drugog propisa,

 • otkrivanja, sprečavanja ili rješavanja prijevara i sigurnosnih ili tehničkih poteškoća koje se odnose na Catering SC ili osobne podatke korisnika.

 

Pružatelji usluga i treće osobe obrađivat će osobne podatke temeljem uputa Catering SC i u skladu s ovom Politikom i drugim mjerodavnim propisima (Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679, Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka i drugim primjenjivim zakonima ovisno o obradi).

Za više informacija o prijenosu podataka trećim stranama pošalji upit elektroničkom poštom na info@cateringsc.hr.

 

KOJE KOLAČIĆE I ALATE KORISTIMO?

 

Koristimo svoje kolačiće kao i kolačiće svojih partnera kako bi prepoznali Vaše računalo te pružili bolju uslugu.

Prikupljeni podaci ne povezuju se s Vašim osobnim podacima na Catering SC.

Navedeni alati mogu prikupljati i pohranjivati tehničke podatke kao što su kolačići, IP adresa korisnika i/ili posjetitelja, identifikator mobilnog uređaja, podatke o pregledniku i slično, ali pritom ne identificiraju osobu.

Putem odgovarajućih postavki na svom računalu, pregledniku ili mobilnom uređaju možete odbiti ili izbrisati kolačiće i nastaviti koristiti Catering SC, u tom slučaju neke funkcije Catering SC možda neće biti u potpunosti dostupne.

 

PRAVO NA BRISANJE I OGRANIČENJE OBRADE

 

U svakom trenutku možete podnijeti zahtjev za brisanjem osobnih podataka koji su prikupljeni u okviru korištenja usluga Catering SC ili ograničiti svrhu korištenja svojih podataka djelomično ili u cijelosti.

U svakom trenutku možete ograničiti korištenje adrese elektroničke pošte za slanje Catering SC obavijesti i promotivnih poruka.

Zahtjev za brisanjem i ograničenjem obrade možemo odbiti ako ne možemo potvrditi Vaš identitet kao vlasnika osobnih podataka ili ako postoje druga zakonska ograničenja.

Brisanje osobnih podataka možete zatražiti pisanim putem na našu adresu, usmeno ili slanjem elektroničke pošte na adresu info@cateringsc.hr.

Po zaprimljenom zahtjevu za brisanje pokrenut ćemo proceduru zatvaranja korisničkog računa i brisanja podataka. Neovlašten pokušaj zatvaranja računa i brisanja podataka možete zaustaviti u roku od 24 sata od kada je poslan zahtjev, nakon tog razdoblja ograničit ćemo obradu Vaših podataka i pokrenuti postupak brisanja.

Vaše podatke ćemo čuvati ovisno o svrsi i sukladno mjerodavnim propisima ili legitimnim interesima koji proizlaze ili su vezani uz korištenje Catering SC i po isteku definiranog roka obrisati.

Određene kategorije podataka čuvat ćemo do roka koji smo odredili za sprječavanje prijevara, odgovore na prigovore ili druge legitimne svrhe (2 godine).

Ako se rok brisanja produži zbog tehničkih ili drugih opravdanih razloga, obavijestit ćemo Vas u pisanom obliku putem e-mail adrese koju ste unijeli prilikom registracije u bazu oglašivača Catering SC.

 

PRAVO NA PRENOSIVOST PODATAKA

 

Kao vlasnik/vlasnica aktivnog korisničkog računa možete u svakom trenutku podnijeti zahtjev za prenošenje svojih podataka i sadržaja kod drugog pružatelja usluge.

Zahtjev za prijenos možemo odbiti ako ne možemo potvrditi Vaš identitet kao vlasnika osobnih podataka.

Štitimo privatnost svojih korisnika i ne dopuštamo preuzimanje sadržaja kojim bi se povrijedila Vaša prava ili prava drugih korisnika.

Zbog tehničkih ograničenja ne možemo Vam omogućiti automatiziran prijenos podataka drugom pružatelju usluge.

 

PRAVO NA INFORMACIJU (PRISTUP PODACIMA)

 

Vi ste vlasnik svojih podataka i imate pravo na informaciju koje podatke čuvamo ili obrađujemo te možete poslati zahtjev za dodatne informacije.

Zahtjev možemo odbiti ako ne možemo potvrditi Vaš identitet kao vlasnika osobnih podataka ili postoji neko drugo ograničenje.

Ako želite više informacija ili niste registrirani korisnik Catering SC pošaljite nam zahtjev pisanim putem na adresu ili slanjem elektroničke pošte na adresu info@cateringsc.hr.

 

PRAVO NA ISPRAVAK PODATAKA

 

Važno je da imate točne podatke, povremeno ih provjerite.

Kako bih Vam pomogli možemo provesti i provjeru ispravnosti podataka u tehnički i zakonski dopuštenom opsegu, kao što je verifikacija broja telefona, adrese elektroničke pošte i ostalih podataka.

Zahtjev za ispravak možemo odbiti ako ne možemo potvrditi Vaš identitet kao vlasnika osobnih podataka, a obavijestit ćemo Vas ako postoji neko drugo ograničenje za ispravak.

Ispravak podataka koje koristimo za osnovnu identifikaciju (adresa elektroničke pošte) možete ostvariti slanjem pismenog zahtjeva s adrese elektroničke pošte prijavljene u Vašem korisničkom računu na info@cateringsc.hr

 

VEZE S DRUGIM STRANICAMA

 

Na Catering SC možete naći poveznice koje će Vas odvesti na stranice drugih davatelja usluga na koje se ne odnosi naša Politika privatnosti.

Ako ste napustili stranice Catering SC slijedeći poveznicu, molimo Vas da se upoznate s njihovim pravilima privatnosti i na koji način štite Vaše osobne podatke.

 

OBAVIJEST O PROMJENAMA I KONTAKTI

 

Povremeno možemo izmijeniti ova pravila, a promjene Politike objavit ćemo uz ovu Politiku privatnosti na stranici Catering SC.

U slučaju značajnih promjena obavijestit ćemo Vas o promjenama i putem elektroničke pošte ili na neki drugi prikladan način.

Registracijom ili nastavkom korištenja Catering SC nakon promjene Politike potvrdili ste da ste upoznati s važećim pravilima i da pristajete na obradu podataka u navedene svrhe.

Upite i primjedbe vezane uz ovu Politiku, te dodatne informacije oko Vaših osobnih podataka prikupljenih na Catering

 

SC možete dostaviti:

 • pisanim putem na adresu sjedišta Catering SC

 • putem elektroničke pošte na adresu info@cateringsc.hr.

bottom of page